Salg og leveringsvilkår

Priser
Alle priser i denne nettbutikken er i Norske kroner eksklusiv 25% moms. Porto og pakking er fastsatt i to priser, liten 290,- og stor 490,-  Vi tar forbehold om tekniske feil eller andre grunner som kan føre til feil visning av priser. Ved feil vil vi ta kontakt med kunde for å avklare ordre.

Faktura / Kredittsjekk
(Gjelder ikke før alternativ betalingsløsning er i nettbutikken). Vi tilbyr ikke faktura for privatpersoner, dette gjelder kun for bedrifter. Velger man betalingsvalg faktura kan bedriften bli kredittsjekket før ordren blir godkjent og produktene sendt til kunde.

PickUpPoint Ålgård, Rogaland
Har du lyst til å hente produktet selv kan du gjøre det i vår lager på Ålgård. (Adresse: Gjesdalvegen 611, 4330 Ålgård)

Frakt
Vi sender normalt med postens service pakke med mindre annet er avtalt. Du kan hvis du ønsker spesifisere annen transport ved bestilling. Betingelser i den sammenheng kommer da fram. Vi tar forbehold om at fraktpriser kan variere ved produkter som har en større vekt eller størrelse som gjør at fraktprisen blir større enn planlagt. Kunde vil da bli informert før produktet sendes.

Kampanjer & Ekspedering av ordre
(Ikke gjeldende før tidligst mars 2019 pga etablering av lager) Normal forventet leveringstid er 4-6 dager avhengig av hvor du bor. Varer som ikke finnes på lager ved bestilling vil bli spesifisert ved inngåelse av ordre i nettbutikken og vil der gi deg informasjon om når den er ventet inn til vårt lager (normalt ca 3 uker). Dersom ordren splittes så vil porto kostnaden følge hver forsendelse. Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon.
Ordre før Mars 2019 på i all hoved sak påregnes ca 3-4 uker levering. Ved oppstart av virksomhet som dette kreves det betydelig lager. Lager vil bli opparbeidet etter behov ut fra erfaringer og salg ved de forskjellige varegruppene.

Utgående produkter
Enkelte ganger kan utvalgte produkter bli satt ned i pris. Dette kan være lagerrydding eller kampanje med et begrenset antall produkter eller tidsbegrensning. Vi tar forbehold på alle våre kampanjer og utgående produkter at levering kan være begrenset til det vareantall som finnes tilgjengelig på vårt lager.

Gebyrer
Ved valg av betalingsmiddel faktura, vil det tillegges et gebyr. Hvis du betaler med kredittkort, vil ingen gebyr påløpe. (Gjelder ikke før betalingsløsning er supplert inn i nettbutikken)

Tilbud
Om ikke annet er skriftlig avtalt har tilbud gyldighet på 14 dager.

Reklamasjoner
Reklamasjoner må skje innen 8 dager fra fakturadato via tore@hommeland.no og merkes med ordre nr, hvilken vare det gjelder og generell beskrivelse av reklamasjonen.

Avbestillinger
Avbestilling må skje via mail.

Skade på varen
Hvis du oppdager at pakken er skadet allerede ved avhenting på postkontoret, må du melde fra om dette omgående. Oppdager du en transportskade først når åpner emballasjen må du snarest ta med deg hele forsendelsen inklusiv emballasjen tilbake til postkontoret og fyll ut et skadeskjema. Postkontoret hjelper deg med utfyllingen av sitt standard skadeskjema.

Mangelfull vare
Har vi sendt deg en mangelfull eller feilaktig vare skal den omgående returneres i originalemballasjen med betalt returfrakt og i vesentlig samme stand og mengde. Du taper din rett til å gjøre mangelen gjeldende dersom du ikke gir melding til oss om hva slags mangel det gjelder innen rimelig tid etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Dette meldes pr mail

Garanti
Hvis ikke annet er særskilt angitt, leverer selger maskiner og instrumenter med 1 års garanti fra faktureringsdato.
Garantien gjelder ikke:

  • Feil oppstått ved unormal bruk eller ytre påvirkning.
  • Kostnader for montering/demontering av feilaktig vare.
  • Kostnader for reparasjon ved et annet verksted en det som er avtalt med
  • Eventuell følgeskader forårsaket av den feilaktige varen.
  • Rene slitedeler og forbruksvarer som for eksempel kreiser, stjernekoster, liner, spoler , m.m. Utover dette følger vi kjøpslovens regler.

Salgspant
Selger forbeholder seg salgspant i leverte varer inntil full betaling er mottatt. Det vises til pantelovens § 3-14 til 3-22.

Force Majeure
Uforutsette og upåregnelige hindringer for oppfyllelsen av inngått leveringsavtale gir selger rett til helt eller delvis å annullere avtalen eller forlenge leveringstiden i forhold til hindringens beskaffenhet og varighet. Selger er forpliktet til å informere kjøper om slike hindringer og følgen av disse. Heving av avtalen eller forsinkelser medfører ikke noe erstatningsansvar for selger.

Tvist
Alle uoverensstemmelser som måtte oppstå i forbindelse med leveransen, og som partene ikke selv inngås enighet om, bringes inn for Jæren Tingrett, hvor partene godtar verneting.