Personvern

Hommeland AS
Gjesdalvegen 611
4330 Ålgård

 

Org.no: 895608572 
Telefon: +47 92690629
E-post: sigurd@feieren.no

Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes til en fysisk enkeltperson eller som kan brukes til å identifisere en person som er registrert i våre databaser. I forbindelse med alle tjenestene som inngår i Hommeland AS kan personopplysninger for eksempel være navn, e-postadresse eller ip-adresse.

Vi henter inn personopplysninger for å kunne gi deg tilgang til tjenester, for å kunne gjennomføre tjenester du har bedt oss om å utføre, for å oppfylle lovkrav vi er pålagt gjennom konsesjoner gitt av myndighetene og for å gi deg den beste opplevelsen til enhver tid. I tillegg samler vi inn personopplysninger med hensyn til markedsaktiviteter, og for å kunne gi best mulig service. Formålet med behandlingen av personopplysninger er å hele tiden forenkle administrasjon av kundeforholdet, samt å kunne samordne tilbudet av tjenester og produkter i nettbutikken.

For å kunne levere gode produkter og tjenester er vi avhengige av å samle inn noen personopplysninger. Opplysningene vil kun bli lagret så lenge vi har saklig behov for dette i samsvar med denne personvernerklæringen og gjeldende lovgivning for øvrig.

Vi samler inn personopplysninger du oppgir selv ved å registrere deg for de eller den tjenesten du ønsker å benytte. Når du er i kontakt med Hommeland AS tar vi også vare på kommunikasjonen mellom oss og deg som enkeltperson. Dette gjøres i tråd med gjeldende lover og regler der det er påkrevd. I enkelte tilfeller kan det også gjøres lydopptak, men det skjer aldri uten at det er informert om dette på forhånd.

Det kan bli samlet inn personopplysninger som registreres hos tredjepart ved bruk av hommeland.no. Dette gjør vi for å få inn data vi trenger for å utvikle tjenestene våre. Det blir ikke brukt slik data på individnivå, men som en helhet, for eksempel, for å se på hvilke nettsider som blir mest besøkt, se hvordan knapper og menyer i tjenestene blir brukt.

Når tjenestene våre blir brukt vil det på sikt også bli informasjonskapsler (cookies) for å gjøre opplevelsen så bra som mulig. I tillegg brukes cookies av annonsørnettverk som f.eks. Google. Hvis du først besøker nettsiden vår og deretter et annet nettsted som viser annonser fra Google, vil det da bli større sjanser for at du får se en annonse fra en av varene til Hommeland AS.

Personopplysningene du gir fra deg når du benytter noen av tjeneste i Hommeland AS brukes primært til å gi deg tilgang til en tjeneste eller gjennomføre en bestilling. I tillegg brukes disse opplysningene til å identifisere generelle bruksmønster for å kunne utarbeide statistikk og kartlegge bruken med formål om å lage enda bedre tjenester. Vi vil sender ut e-poster med nødvendige opplysninger angående bruk av tjenestene, men ved markedsmessige henvendelser blir det hentet inn spesifikt samtykke.

Hvis du har sagt ja i eget samtykke kan vi sende deg tilbud om andre produkter og tjenester på e-post eller andre type meldinger. Alt vi sender ut av markedsføring følger markedsføringsloven.

Det er viktig at vi til enhver tid har oppdatert data om deg, og vi oppfordrer alle til å sjekke at vi har oppdatert informasjon. Dersom du, f.eks., skulle endre e-postadresse så kan det være hensiktsmessig å sende oss en e-post der du informerer om dette slik at vi kan holde oss oppdaterte.

Vi behandler opplysningene om deg så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet med behandlingen. Opplysningene blir deretter slettet, med mindre vi i henhold til lov er pliktige til å ta vare på opplysningene.

Dersom du mener at behandlingsgrunnlaget eller behandlingen av persondata er i strid med gjeldende lovverk har du rett til å klage på vår behandling til Datatilsynet som tilsynsmyndighet.

Sist oppdatert 29. nov. 2018.