Tjenester

Tjenester

Dersom du har lest «Om oss» har du kanskje registrert at jeg, Tore Hommeland innehaver av Hommeland AS, er noe over gjennomsnittet engasjert i områder innenfor skorstein og ildsteder. Dette har medført mye erfaring også innenfor feilsøking og utredning.

Vi er behjelpelig med tjenester som:

Gjerne for ildsteder som krever litt mer av en skorstein en et vanlig ildsted, men også i de tilfeller fyringsanlegget bare ikke fungerer.

Tilfeller der fyringsanlegget ikke fungerer tilfredsstillende har vi mye erfaring innen. Røyk kommer ut gjennom ildstedene og trekk virker som noe som er umulig å oppnå. I disse tilfellene foretar vi befaring ved stedet og målinger om nødvendig.

Vi kommer med anbefalinger om utbedringer og om ønskelig en kostnadsoversikt. Det er flere utsalgsteder for ildsted som benyttet Hommeland AS sine tjenester ved feilsøking når fyringsanlegget ikke fungerer tilfredsstillende.

Dersom det har vært sotbrann eller andre skader på skorstein eller at skorsteinen ikke fungerer tilfredsstillende har vi mulighet for å utføre kamerainspeksjon av skorsteinen.

Vi har da kamera for alle typer skorsteiner for å utrede sprekker, knusningsskader eller andre utettheter.

Det er mer og mer vanlig å utføre kamera kontroll også etter en skorstein er rehabilitert for å sjekke om arbeidene er utført ihht anvisninger mm. da dette ofte er lett å dekke over av useriøse aktører.

Hommeland AS tar mer en gjerne på seg arbeider innenfor feiing og tilsyn også for byggeiere. Dette kan være på bestilling fra eier eller fra kommuner.

Hommeland AS har bred erfaring i å holde kurs innenfor skorstein og ildsteder.

Vi har tidligere holdt kurs/ miniseminar for skade- / saneringfirma vedr skader på skorstein og ildsteder, videre har vi hatt kurs for teknisk avdeling i boligbyggelag.

Vi er også blitt engasjert av feiervesen i flere kommuner for å kjøre kurs om tema som feierne trenger mer kompetanse på. Eks kakkelovner.

Vi kan her tilby kurs tilpasset Deres behov og ønske om kompetanse heving. Vi kan tilpasse kurset etter ønsket tema, nivå og i det omfanget som skulle være ønskelig.

Hommeland AS kan være 3. parts kontroll både ved oppføring av ny fyringsanlegg men også ved tvister / reklamasjoner.

Hommeland AS forholder seg nøytralt med gjeldene lover og regler i fokus.

Har det vært en brann eller annen skade i forbindelse med fyringsanlegget? Det er da viktig å få oversikt over skaden og utbedret denne. Men det viktigste er kanskje hvorfor har dette skjedd.

Finner man ut hva som har gått galt kan man ofte også finne ut hvem som har utført noe galt.

Hommeland AS har jevnlig oppdrag for forsikringsselskap der man ønsker å finne ut hva som har gått galt. Både små skader og store branner der boliger går helt eller delvis tapt.

Skulle det være noe vi kan bidra meg for deg / dere ikke nøl, ta kontakt i dag!!